Skip Navigation
Grey Twitter Icon facebook-icon instagram_icon
canadian_flag

Working Main Banner

Paghahanap-buhay sa Hilagang-Kanlurang Ontario

Ang Hilagang-Kanlurang Ontario ay isang rehiyon na punong-puno ng mga pagkakataon o oportunidad. Ito ay isang lugar na kung saan ang mga tao ay hindi lamang makakahanap ng mapapagkakitaan kundi pati na rin ang paglilikha ng trabaho.

Ang mga pangunahing pangkat ng pag-gawa ay nagmumula sa likas na kayamanan o kapamaraanan sa pamamagitan ng sari-saring industriya katulad ng pagmimina, pang-gugubat, enerhiya at turismo. Maliban sa mga ito, mayroong mga industriya na ang pinagsasaligan ay ang pagbibigay lingkod sa mga kailanganin ng pampook na pamilihan kagaya ng konstruksyon o pagtatayo, kaalamang teknolohiya, industriya ng pangsasakyan, tingiang pagnenegosyo o pangangalakal at serbisyong pangpropesyonal.

Kamakailan lamang, ang Hilagang-Kanlurang Ontario ay nagiging mahalagang rehiyon ng serbisyong pampamayanan. Maraming mga panlalawigan at pambansang tanggapan ay matatagpuan sa aming mga lungsod at bayan kabilang na dito ang Panlalawigang Kagawaran ng Pagsusulong ng Kanlurang Ontario, Pagmimina & Panggugubat, ang Kagawaran ng Ontario ng Likas-Yaman, ang FedNor, na ang Ingles na literal at simpleng daglat nito ay “Kanlurang Pambansa” kapwang pambansa at pampook na kapisanan na inalaan para sa pagsulong nito at ang Kagawaran para sa Kapakanan ng Mga Naunang Bansa o Katutubo at ng Kanlurang Canada. Ang pangangasiwa ng pamahalaan ay masiglang itinataguyod ng pangkat ng pambayanang serbisyo publiko sa iba’t ibang larangan katulad ng kalusugan at edukasyon.

Ang Hilagang-Kanlurang Ontario ay rehiyon na may hukbo ng aral na mga manggagawa na may tinapos o pinag-aralan. Subalit, sa kasalukuyan mayroon itong mga bagong dagdag na mga posisyon sa iba’t ibang larangan na di napupunan ng mga kwalipikadong tauhan. Ang mga pagkakataon o oportunidad sa paggawa sa kalusugang pag-aaruga o pamamahala ng kalusugan ay malawak, dito ay makakakita ka ng maraming trabaho. Ang pangangalap ng mga pampamilyang manggagamot at iba pang kadalubhasaan o propesyon sa larangan ng medisina at kalusugan ay isang pangunahing programa para sa mga lungsod at bayan sa Kanlurang Canada. Sa kasalukuyan, ang “Thunder Bay Health “ o Ang Kalusugan - Thunder Bay at “Thunder Bay Physician Recruitment and Retention Council” o ang Lupon Thunder Bay para sa Pangangalap at Pagpapanatili ng mga Manggagamot (www.fplifeisbetter.com) ay nagbibigay ng mga mahahalagang impormasyon tungkol sa mga pagkakataon sa larangang ito sa kinakasalukuyan.

Kung ikaw ay naghahanap o nangangailangan ng maisasagawang payong praktikal tungkol sa pagtatrabaho sa Canada o impormasyon tungkol sa iba’t ibang bakanteng posisyon o trabaho sa larangan ng iyong natapos na edukasyon, karanasan at pagsasanay, ang lahat ng mga ito ay matatagpuan mo dito.

   Home  |  Sitemap  |  Contact Us  |  Feedback
Disclaimer & Copyright Notice. All rights Reserved. Corporation of the City of Thunder Bay ©