Skip Navigation
Grey Twitter Icon facebook-icon instagram_icon
canadian_flag

New Living Banner 2014

Pamumuhay sa Hilagang- Kanlurang Ontario

Ano ba ang mga pakinabang ng paninirahan sa Hilagang Kanlurang Ontario? Ang sagot sa tanong na ito o sa maikling salita ito ay ang nakakahigit naming kalidad ng buhay.

Mag-mula sa likas na ganda ng Lawang Superior , ang pinakamalawak ng lawang tubig-tabang sa mundo, hanggang sa makabagong Lungsod ng Thunder Bay, na tinanghal na lungsod sa buong mundo na nakapaghahandog ng pinaka-abot kaya at may pinakababa ngunit napamakalidad na uri ng pamumuhay, sa Hilagang-Kanlurang Ontario ay nag-aalok ng iba’t-ibang mapapag-piliang uri o kalidad at ganda ng pamumuhay.

Ang Hilagang-Kanlurang Ontario ay may mas maliit na populasyon kung ito ay ihahambing mo sa ibang panig ng Ontario. Halos lahat nito ay rural o bukid na may dalawang-daan at tatlumpo’t limang libo (235,000) residente o mamamayan na naninirahan sa ibat-ibang bayan at lungsod sa napakalaking pook ng Ontario. Ang nag-iisa sa mundo na may mga kagubatan na ang tawag ay “boreal forest” o kung simple mong ilalasin ay tinatawag na Mga Kagubatan sa Hilaga ng Canada, na ang karamihan nito’y mga punongkahoy na berde sa lahat ng panahon o sa buong taon, mga ilog at mga lawa ay makikita mo sa lahat ng dako ng rehiyon at kasama na dito ang maraming masusukal na parke o liwasang-bayan at malalawak na lupain na pinanganga-ingatan at pinagyayaman ng pamahalaan o gobyerno ay makikita mo sa pagitan ng mga lungsod at bayan ng Hilagang Kanlurang Ontario.

Ang Lungsod ng Thunder Bay ay ang kabisera o kapital ng Hilagang Kanlurang Ontario. Pinili ng mahigit na singkwenta porsiyento o 50% ng mga mamamayan ng rehiyon na manirahan or maghanapbuhay sa Thunder Bay at sa mga karatig pook nitong sinasakupan. Nakakawili ang Thunder Bay dahil ito ay nag-aalok ng lahat ng benepisyo o kapakinabangan ng isang maunlad at malaking lungsod sa kapaligiran na maituturing mo pa ring rural o kabukiran. Kaya naman ang bansag nito ay “Sa Kalikasan Ito ay Nakakahigit”. Sa wikang Ingles “Superior by Nature”.

Ang Hilagang-Kanlurang Ontario ay maari ng maituturing na nakakahigit na rural o kabukiran sa kanyang katangian subalit walang alinlangan na walang kakulangan ito ng sigla sa alin mang dako nito ng rehiyon. Ang mga mamamayan nito ay nabibigyan ng pagkakataon upang ang bawat isa ay makapagtamasa ng lahat ng pasilidad at paglilingkod o serbisyong bayan sa lahat ng panahon. Ang abot-kayang pabahay at transportasyon o pampublikong sasakyan, mahusay na serbisyong bayan, pandaig-digang galing ng pangangalinga o pamamahala ng kalusugan at panlipunan, kasiya-siyang pamimili o “shopping” at masaklaw na mapapag-piliang libangan at aliwan,ang lahat ng ito ay nakakadagdag sa ligtas at malinis na kapaligiran na lumilikha sa kalidad ng buhay na walang kapantay o katulad.

Itinuturing na sarili na nilang bayan ang Hilagang-Kalurang Ontario ng mga tao na nagmumula sa iba’t-ibang bansa, kalinangan o kultura at pananampalataya. Ito ay ligtas, magiliw at mairog na dako ng Canada at ng mundo-isang lugar na walang kapintasan kung saan ikaw ay makapamumuhay ng matiwasay at kung saan ikaw ay makapagtatatag at mag-alaga ng pamilya.

   Home  |  Sitemap  |  Contact Us  |  Feedback
Disclaimer & Copyright Notice. All rights Reserved. Corporation of the City of Thunder Bay ©