Skip Navigation
Grey Twitter Icon facebook-icon instagram_icon
canadian_flag
Hanapin ang iyong bagong tahanan dito

Ang pangingibang bayan, lalawigan o pook ay isang malaking pagpapasiya na babago sa isang buhay. Ang paraan ng pagpili ng akma at bagong sambayanan na titirahan ay napakahalagang bagay para mapadali at maayos ang iyong paglipat.

Iniisip mo bang lilipat sa Canada? Ang Hilagang Kanlurang Ontario ay nasa sentro o kalagitnaan nito at kilalang-kilala dahil sa angking galing ng pangkabuhayan at ang napakagaling nitong angking likas na pagkaka-iba-iba. Kung ang Lungsod ng Thunder Bay ang mapipili mong bagong tirahan o kaya isa sa mga mas maliliit na bayan sa bahaging ito ng Ontario, ang mga kumonidad na ito, bayan at bayan-bayanan ng Hilagang Kanlurang Ontario ay nag-aalok ng kagigilalas na mga tanawin, napakahusay na edukasyon, pabahay at pamamahala ng pangkalusugan, mababang bilang ng krimen, masiglang kalinangan o kultura at panlabas na libangan sa lahat o alin man sa apat nitong klase-klaseng klima o panahon: tag-ginaw (winter), tag-sibol (spring), tag-araw (summer) o tag-hulog (fall) man.

Ang Dulugan o Portal ng Pandarayuhang Kagawaran ng Hilagang Kanlurang Ontario ay magbibigay sa iyo ng kapakipakinabang kaalaman. Ito man ay tungkol sa pamumuhay, paghahanapbuhay, edukasyon at pagnenegosyo sa bahaging ito ng Canada upang tiyak na matagumpay ang bago mong buhay sa Hilagang Kanlurang Ontario.

Alin o maski ano mang estilo ng buhay ang iyong hinahanap o nababagay sa iyo, matatagpuan mong tiyak ang mga ito dito sa mga lungsod at bayan ng Hilagang Kanlurang Ontario. Halina at tuklasin ang mga ito!

AKO AY ISANG

Ano Ang Bago?

Face of a smiling man in a lab coat

Mga Namumukod-tangi ng Komunidad

West Rainy River Spotlight Banner

Mapa ng Rehiyon

Thumbnail of map of northwestern ontario

Businesses for Sale

Kumonekta sa Mga Mag-aaral

Visit our Student Forum
   Home  |  Sitemap  |  Contact Us  |  Feedback
Disclaimer & Copyright Notice. All rights Reserved. Corporation of the City of Thunder Bay ©   
This site is supported by the Government of Ontario through the Ministry of Citizenship and Immigration and by the Government of Canada through Citizenship and Immigration Canada.