Skip Navigation
Grey Twitter Icon facebook-icon instagram_icon
canadian_flag

Main Business Banner

Pagkakalakal sa Hilagang-Kanlurang Ontario

Ang mapamaraan at magandang gitnang kinalalagyan nito sa Canada, ang makabago nitong pagdudugtong pangsasakyan, ang natural na malinis na kapaligiran at maasahang pinangagagalingan ng enerhiya ay iilan lamang sa mga mahahalagang bagay na lumilikha sa Hilagang-Kanlurang Ontario bilang isang lugar kung saan maganda magtayo ng negosyo.

Idagdag mo pa rito ang mga masaganang industriya mula likas-yaman katulad ng panggugubat at pagmimina, ang sumisibol na pangkat ng agham at teknolohiya, at ang labis na madalubhasang hanay nitong mga manggagawa, at maliwanag kung bakit ang Hilagang-Kanlurang Ontario ay ang napiling himpilan para sa ilang mga nangungunang kalakal at negosyo sa Canada.

Mga mahahalagang pangkabuhayan sa rehiyon na may mga dagdag na mga kapakinabangan ay ibat-iba at di magkakatulad, kabilang ang industriyal, ang paggamit ng panuntunan at kapamaraanang pang-ihinyero sa larangan ng panggagamot, pangkapaligiran, impormasyong pangteknolohiya, mga malikhaing industriya at turismo.

May mga sari-saring pampamahalaang programa na nagkakaloob ng laping-salapi at mga serbisyo ng pakikipagkunsulta o pakikipagsangguni ang binuo upang tulungan ang industriya at pangangalakal na magsimula, umunlad, lumaki at ng paglilipat na mga proyekto sa ibang lugar. Para sa detalyadong impormasyon, tingnan ninyo ang aming “Funding Resources Page’ o Pahina ng mga Mapagkukunan ng Laping-Salapi.

Ikaw man ay isang maliit at nagsisimula ng pangangalakal sa larangan ng agham at naghahanap ng ispasiyong panglaboratoryo, isang malikhaing negosyo na nangangailangan ng lugar-pagawaan na nakakapagbigay ng inspirasyon, o isang maypabrika na nangangailanangan ng isang malaking pook para sa iyong industriya, ang Hilagang-kanlurang Ontario ay mayroon ng lahat ng ito.

Kung ikaw ay nangangailangan ng kaalaman kung papaano magtayo ng negosyo sa lumalagong pangkabuhayan ng Hilagang-Kanlurang Ontario, at tungkol sa aming mga oportunidad sa pamumuhunan o tungkol sa napakagaling na tulong-pagnenegosyo na ibinibigay ng aming rehiyon, makikita mo ang lahat-lahat ng ito sa aming “website” o sa mga pahina tungkol sa amin sa internet.

   Home  |  Sitemap  |  Contact Us  |  Feedback
Disclaimer & Copyright Notice. All rights Reserved. Corporation of the City of Thunder Bay ©