Skip Navigation
Grey Twitter Icon facebook-icon instagram_icon
canadian_flag
Mga Komunidad

Ang Bayan o Munisipyo ng Wawa

Tuloy po Kayo sa Wawa
Harayain Ninyo na nasa Wawa ang Iyong Sarili

Ang Wawa ay nasa pagitan ng hilagang baybayin ng Lawang Superior, ang pinakamalaking lawang tabang-tubig sa mundo, at ng maningning na “Wawa Lake” o Lawa ng Wawa, kung saan ang tubig nito ay galing  pa sa mga batis . Ang pangalan ng bayan ay nagmula sa “Ojibway” (ang pinakamalaking grupo ng katutubo sa Hilagang America, kasama na dito ang Canada,  o Mga Naunang Bansa) na salita na ang ibig sabihin ay “wild goose”  o gansa sa kaparangan, na isinasalarawan ng tanyag na bantayog ng gansa sa  Wawa na nakaluklok sa bungad patungo sa bayan.

Ang walang katulad na bayang ito ay may halos na tatlong libo at dalawang daan (3200) na mamamayan na kinabibilangan ng maraming  “francophone” (mga katutubong Pranses) at taal na mga mamamayan. Matatagpuan malapit sa “Lake Superior Provincial Park” o Panlalawigang Liwasang-Bayan ng Lawang Superior at ng “Pukaskwa National Park” o Pambansang Liwasang-Bayan ng Pukaskwa”, gayunman din at napapalagitnaan ng mas malalaking lungsod ng Sault Ste. Marie at Thunder Bay, ang Wawa ay tamang-tama na lugar para sa mga naghahanap ng kalikasan na hindi kailangang isala ang pagpunta sa makabagong kaginahawaan ng isang siyudad.

Ipalagay ang sarili mo na nakasakay sa” kayak” sa gitna ng mga alon  o nagluluto ng mga nahuli mo ng araw na iyon sa mga baybayin ng Lawang Superior, bago umalis para mag-shopping o mamili sa siyudad. Harayain mo ang sarili mo na nasa Wawa ka.


   Home  |  Sitemap  |  Contact Us  |  Feedback
Disclaimer & Copyright Notice. All rights Reserved. Corporation of the City of Thunder Bay ©