Skip Navigation
Grey Twitter Icon facebook-icon instagram_icon
canadian_flag
Mga Komunidad

Ang Bayan-bayanan o Munisipalidad ng Sioux Lookout

Ang Pusod  ng Hilaga

“Ang isang bayan ay hindi niya kayang buhayin ang sarili nito sa mahabang panahon; ito lamang ay yayabong sa pagdating ng iba mula sa ibayo, ang kanilang hindi pa nakikilala at natutuklasang mga kapatid na mga lalaki at [babae].”
                                                                                                                                    -Howard Thurman

(isang makapangyarihan na Amerikanong manunulat, “philosopher” , pilosopo o  palaisip, “theologian”  o teologo na mahusay tungkol sa relihiyon, tagapagturo at pinuno ng panlipunang karapatan, na nabuhay noong 1899 hanggang 1981)

Tuloy po kayo sa “Sioux Lookout” (Ang mga Sioux ay isa sa mga pangkat ng mga katutubo ng Hilagang Amerika) o Dungawan ng Sioux, ang totoong Pusod ng Hilaga! Kami ay isang bayan na umuunlad, lumalago at punong-puno ng buhay na nagdidiwang at humihimok ng pagkakaiba-iba. Bilang isang pangunahing lunduyan ng serbisyo para sa mamamayan ng Mga Naunang Bansa sa loob na aming rehiyon, nakakapagbigay kami ng mga bilang ng pagkakataon para sa sari-saring uri ng pangkabuhayan, kalinangan, panlipunan at pangkapaligirang karanasan na tunay na walang katulad. Ang Sioux Lookout ay nag-aalok ng pambihirang Hilagang-Kanlurang Ontariong karanasan na aakit sa lahat ng klaseng tao.

Matatagpuan sa pusod ng “boreal” na kagubatan, ang aming malapit na pagkakabit sa kalikasan ay nagbibigay ng uri ng buhay na walang kapantay. Ang dalisay na mga lawa, bughaw na kalangitan o alangaang at malinis na hangin ay nanghahalina, para sa lahat na ikinakasiya ang lahat ng uri ng panlabas na aktibidades. Subalit ang aming mga mamamayan ay marahil ang pinakamalaki naming kayamanan. Ang kusang pagpapatalang pagtulong at sambayanang pakikibilang ay nagbibigay para sa mga bagong dating ng hindi mabilang na pagkakataon para makilahok sa sambayanang buhay at, napakadaling nakikita ng karamihang mga taong lumilipat dito ang pagtatagpo ng mga bagong kaibigan.

Ang Sioux Lookout ay  kasalukuyang nasa kalagitnaan  rin ng  pagpapalawak ng bahagi ng aming lipunan  na naka base sa serbisyong-bayan  at mayroong kaalinsunod na pangangailangan na punan ang mga iba’t-ibang trabaho sa pangangalaga ng kalusugan, panlipunang paglilingkod, edukasyon, paglilingkod sa pamahalaan, turismo at Mga  Naunang Bansang organisasyon. Bilang resulta ng aming pandaigdigan at pampook na kinalalagyan, ang aming paliparan ay isa sa mga pinaka-abala sa Canada at kami ay kasalukuyang nasa proseso ng pagsasakatuparan ng plano na palawakin doon ang aming mga pampamayanang paglilingkod. Ang konstruksyon o pagtatayo ng bagong pagamutan, otel, korte, at pinagbuti at pinalaking himpilan ng panlusob-sunog o “fire department”. Kami rin ay nagpapatuloy na pinapasigla ang mga lunsuran ng aming kabayanan.

Sa paglipas ng mga taon, ang Sioux Lookout ay nakabuo ng pangalan na isang bayan na kalugod-lugod na tumatanggap, mapagpa-bilang at walang diskriminasyon.  Mataos naming inaasahan na inyong pag-aralan na gawin ang aming tahanan na sunod ninyong tahanan.

Kathy Poling
Alkalde, Munisipalidad ng Sioux Lookout
   Home  |  Sitemap  |  Contact Us  |  Feedback
Disclaimer & Copyright Notice. All rights Reserved. Corporation of the City of Thunder Bay ©