Skip Navigation
Grey Twitter Icon facebook-icon instagram_icon
canadian_flag
Mga Komunidad

Ang Bayan-bayanan o Munisipalidad ng Red Rock

Tuloy po kayo sa “Red Rock” o Pulang Bato, Ontario 
Isang Napakagaling na Yaman

Isang bayan na may pintuan…na walang tarangkahan!

Sa Red Rock hindi ka maninibago sa isang masiglang lansangan.  Sa halip, makakahinga ka ng sariwang hangin, makakainom ng malinis na tubig, at ang mga anak mo ay ligtas sa kumonidad na magpahalaga sa kanyang napakahusay na kalidad ng buhay.

Ang Red Rock ay isang totoong komunidad: isang lugar kung saan ang mga mamamayan ay namumuhay at naghahanapbuhay, nagtatatag ng pamilya, at nagtatamasa ng masaklaw na karanasan ng iba’t-ibang mga uri ng pamumuhay. Matatagpuan sa kahanga-hangang hilagang baybayin ng Lake Superior, ang pinakamalaking lawang tubig-tabang, ang Red Rock ay isang  bayan na nasa napakagandang  aplaya na ilang sandali lamang mula Trans-Canada Highway at kulang-kulang na isang oras mula Thunder Bay at ng pandaigdigang paliparan nito.

Ang Red Rock ay nag-aalok sa mga residente ng malawak na sari-saring serbisyo at pambayang pasilidad na ginagamit ng taong-bayan   para sa ikaka-gaan ng kanilang pamumuhay at pangkasayahan kasama na dito ang mayamang panlipunan, panlilibang at pangkalinangang kasiglahan at pagkilos para sa lahat ng gulang. Halina’t malasin kung ano ang maiaalay ng Red Rock. Malamang na mamalagi ka na dito habang-buhay.

“Website”o Kung Saan Sa Internet Ka Makakakuha ng mga Impormasyon Tungkol sa Redrock: www.redrocktownship.com
   Home  |  Sitemap  |  Contact Us  |  Feedback
Disclaimer & Copyright Notice. All rights Reserved. Corporation of the City of Thunder Bay ©