Skip Navigation
Grey Twitter Icon facebook-icon instagram_icon
canadian_flag
Mga Komunidad

Ang Bayan ng Neebing

Dalawampung (20 minutes) sandali lamang na lakbay mula sa timog ng Thunder Bay ay mararating mo na ang bungad ng Neebing. Pagdating na pagdating mo dito, mapapansin mo agad ang mapayapa’t magagandang mga tanawin at malinis na panlalawigang buhay. Dito mo lang matatagpuan kailan man ang iyo, ay marahil, na pinakamatatarik na dalisdis, pinakamalalalim na lawa at pinakamagagandang alangaang. Sa Neebing mo kitang-kita ang kagila-gilalas na ang tawag nito ay “Northern Lights” o Mga Iba’t-ibang Liwanag mula Kanluran, na mga likas na liwanag o ilaw na nagpapakita sa himpapawid kadalasan sa gabi.Maeeng-ganyo kang manirahan dito dahil sa kanyang napakagandang paligid dahil makakagawa ka ng sarili mong pahingahan sa kaparangan, ito man ay sa mala-asyendang laki ng lote o sa disenyong pang-aplaya.

Ang mga mamamayan ng Neebing ay nakakatamasa ng panlalawigang pamumuhay kalakip nito ang mga biyaya ng isang malaking lungsod. Malapit kami sa Thunder Bay at sa lahat ng mga makabagong lunsurang-pamilihan, pagamutan, paliparan at restawran na malamang na inyong magugustuhan. Marahil sa isang panandaliang pasyal lamang sa siyudad ay mahihikayat ka ng kalinangan at libangan nito subalit ang munisipalidad namin ay pananaigin sa inyo ang aming pagka-palakaibigan at tapat na kagandahang-loob.

Sa Neebing ay may maraming pagkakataon para sa mga gawaing-libangan kapwa para sa mga bata at matatanda. Ang lahat ng mga palaruan para sa putbol o “soccer”, beisbol o baseball at mga palakasan na ginagawa mula o base sa  niyebe ay inaalagaan ng mga nagkukusang-loob na mga mamamayan at lugod na tumatanggap ang lahat nga tao, ano man ang gulang. May maraming daan-daanan o bula-os para sa paglalakad-lakad para sa mga gustong lumabas at galugarin ang pook. Sa Neebing ay maisasagawa mo ang pangunguha ng larawan ng mga hayop-gubat at pangangasong paglilibang buong taon. Marami dito ang mga oso, hayop na mus o “moose” na parang malalaking usa, kuneho, usa, at “grouse”,  na isang uri ng ibon na matatagpuan mo sa kakahuyan o gubat ng mga palutsina, sa mga gulod at mga paligid ng bundok.

Pangingisda sa tag-lamig man o tag-init ay hindi pangkaraniwan sa Neebing. May mga maluluwag na bunsoran kami ng mga bangka at mga kasintulad nitong sasakyang pangtubig gaya ng “canoe” at “kayak.”
Ang aming mga lawa na malalayo sa aplaya ay nakakapaghandog ng  pangingisdang walang kasintulad, kagaya ng sa Lawang-Superior, kung saan ka makakakita ng pinakamagagaling na pangingisda sa buong Hilagang America  ng salmon at “trout” na kasintulad din ng salmon, na matatagpuan mo sa kapwa tubig-tabang at tubig-dagat.


   Home  |  Sitemap  |  Contact Us  |  Feedback
Disclaimer & Copyright Notice. All rights Reserved. Corporation of the City of Thunder Bay ©