Skip Navigation
Grey Twitter Icon facebook-icon instagram_icon
canadian_flag
Mga Komunidad

Ang Bayan-bayanan o Munisipalidad ng Manitouwadge

Ang Manintouwadge, Ontario ay puno ng pambayang serbisyo na punong-puno ng oportunidad. Nakapuwesto sa mga  baybayin ng “Lake Manitouwadge” o Lawang Manitouwadge, hilaga ng Lawang Superior, ang Manitouwadge ay may populasyon ng dalawang libo’t tatlong daang (2,300) katao na ginawa ang bayan na bilang  kanilang tahanan.

Naiintindihan namin na ang kinalalagyan ay mahalaga at iyan ang dahilan ang Manitouwadge, Ontario ay marahil ang siyang lugar na iyong hinahanap. Ang Manitouwadge ay nasa gitna ng Ontario na may Iba’t-ibang uri ng pansaksakyan na iyong mapapagpilian, namumukod   na pambayanang paglilingkod, at nag-aalya ng isang kalidad ng buhay na walang pumapangalawa. Pagsamahin mo ang aming kahangahangang lokasyon na may pabahay na abot-kaya ng karamihan, sagana sa panlibangang aktibidades, at primera-klaseng pangkalusugang pamamahala at pang-edukasyong mga establisimento, at mayroon ka ng walang kapintasang lugar na matatawag mong iyong sariling tahanan o bayan. Ang pinakamahalaga sa lahat, ikaw at ang iyong pamilya ay magtatagumpay sa isang bayan na gusto mong paninirahan.
   Home  |  Sitemap  |  Contact Us  |  Feedback
Disclaimer & Copyright Notice. All rights Reserved. Corporation of the City of Thunder Bay ©