Skip Navigation
Grey Twitter Icon facebook-icon instagram_icon
canadian_flag
Mga Komunidad

Kanlurang Distrito ng Rainy River o Maulan na Ilog

Tuloy po kayo sa Kanlurang Distrito ng Rainy River

Pamumuhay sa Kabukiran sa Pinakamahusay Nitong Paraan

Ang Distrito ng Rainy River, na matatagpuan sa pinaka-timog na kanluraning bahagi ng Hilagang-Kanlurang Ontario ay kung saan nagtatagpo ang tatlong (3) rehiyon na ang mga kapaligiran nito ay pinangangaingatan, ang madamong kapatagan sa kanluran, ang mga gubat-boreal sa kanluran at ang kagubatan ng “Great Lakes” (Malalaking Lawa ) St. Lawrence” sa timog. Ang Distrito, na umaabot sa tabi ng hangganan ng Canada at Estados Unidos sa Hwy 11, ay tamang-tamang lugar na tirhan, paghahanapbuhayan o magsimula ng iyong sariling negosyo.

Sakop ng  kanlurang Distrito ng Rainy River  ang mga munisipalidades ng Alberton, Morley, Lake of the Woods (Lawa ng mga Kakahuyan), Chapple, Dawson, Lavallee at ang mga bayan ng Devlin, Emo, Barwick, Bergland, Morson at Rainy River. Ang distrito ay tahanan din ng maraming Mga Naunang Bansa.

Kabilang sa   mga kanluran na pansakahang paggawa ng Fort Frances (Kuta ng Pranses) ay mga produktong gatas, pamamahala ng mga baka at guya at paggawa ng mga sari-saring klase ng pananim. Panggugubat, kapwa ang pag-aani at paggawa, ay isang pangunahing kompanya sa Kanlurang Distrito ng Rainy River. Ang turismo ay isa ring malaking pangangalakal na lumilikha ng trabaho. Marami-rami ring  kinalalagyang lugar ng  pangangaso at pangingisda ang nanghahalina ng mga panauhin at turista mula sa kabilang ibayo ng Hilagang Amerika.

Ang Distrito ay nag-aalay ng lahat ng mga pasilidades panlibangan, kaginhawaan at aliwan para sa maginhawang pamumuhay. Ang mainit at magiliw na mga mamamayan ay nabubuhay sa maalwan at may kasiyahan na uri ng buhay ng marangayang likas na mga kayamanan at nakatutuwang  aktibidades na ginaganap sa labas ng bahay , kalakip na dito  ang masayang  aliwan.

Ang  Kanlurang Distrito ng Rainy River ay  naglalaan para sa mga residente  nito ng halos  pinakababang pabahay sa Lalawigan ng Ontario. Ang mga mamamayan ay nakakayang bumili ng mga ari-arian sa aplaya o asyenda sa kaparangan.

Ang mga paaralan na matatagpuan sa Rainy River, Stratton, Barwick, Emo, Devlin o Fort Frances ay nag-aalok ng pag-aaral mula sa “Junior Kindergarten” (para sa mga batang may edad 7 hangang 11) hanggang “Grade 12 “ o 12 Baitang . Ang mga estudyante na naglalakbay mula sa kanilang mga bahay sa bukid papunta at paalis  sa eskwelahan ay  isinasakay ng mga bus na walang bayad.

Ang pangangailangan ng pagkalusugang pagkalinga ay  naibibigay malapit sa bahay sa mga pasilidades na itinayo sa Rainy River, Emo o Fort Frances. Kapwa ang mga bayan ng Emo at Rainy River ay may mga ospital at pagamutang dispensaryo na may mga manggamot na nakatalagang maglingkod.

May maraming pagkakataon upang makapaglibangan. Ang distrito ay puno ng mga lawa at liwasang-bayan na nagpapahintulot ng daanan at paraan sa  publiko para makapamangka, makapangingisda, makapag-“camping “o tumira sa labas sa pamamagitan ng paggamit ng tolda at pagtira sa loob nito  habang nasa bakasyon o nagkakatuwaan, pag-pipiknik at paglangoy. Ang distrito ay tahanan para sa malalawak na daan ng mga “snowmobile”, mga pook na pinalalaruan ng “golf”, mga karerahang-daan ng mga kotse, mga lugar pampalakasan at samahan ng mga naglalaro ng “curling” (larong pangkat na ginagawa sa ibabaw ng niebe na kung saan ang isang pinakintab na bato at may hawakan at ito ay  pinapadulas patungo sa isang pabilog na pinapatamaang target o marka)

Ano man ang iyong pipiliing lugar na titirhan sa Emo, Devlin , Barwick, Rainy River, Morson, Alberton, LaVallee o Lake of the Woods, alam naming mamumuhay kayo kasama namin ng mas mahusay dito sa Distrito ng Kanlurang Rainy River.


   Home  |  Sitemap  |  Contact Us  |  Feedback
Disclaimer & Copyright Notice. All rights Reserved. Corporation of the City of Thunder Bay ©