Skip Navigation
Grey Twitter Icon facebook-icon instagram_icon
canadian_flag
Mga Komunidad

Ang Bayan-bayanan o Munisipalidad ng Ignace

Ang Munisipalidad ng Ignace ay isang makabagong bayan na matatagpuan sa mga baybayin ng “Agimak Lake” o Lawang-Agimak at napapaligiran ng dalawang (2) lawa na malayo sa aplaya na napapaloob sa kanyang mga hangganan. Ito ay isang mallit na lokalidad na nasa “Sunset Country” o Dapit-hapon na Bayan ng Hilagang -Kanlurang Ontario na nasa dako ng mga iniingatang tanawin na dalawa at kalahating (2 and ½) oras lamang kanluran ng Thunder Bay.

Ang Ignace ay sumibol na isang maginhawang pansamantalang hintuan ng mga sasakyan para sa mga pumupunta pahilaga at pakanluran gamit ang pang-sistemang paraan ng riles o lansangan. Kapwa ang “Trans-Canada Highway” o Ibayong Lansangang-Bayan ng Canada at ng “Highway 599” o  Langsangang–Bayan  599 ay tumatakbong tuloy-tuloy patungong bayan kasama na rin dito ang “Canadian Pacific Railway” o ang Daang-Riles ng Canada-Pasipiko.Mula noong mga nakaraang panahon, ang Ignace ay  nananatiling  una sa lahat na importanteng daang-pasukan patungo sa malalayong destinasyong pangturismo para sa pangingisda at pangangaso, at saka ng mga pumapangalawang interes, katulad ng pang-gugubat, pagmimina at pagtatrak o ang pagdadala ng mga kargamento sa pamamagitan ng malalaking panlansangang mga trak.

Sa kasalukuyan ang Ignace ay pinaka-kilala na maginhawang lugar kung saan ka makapagtatatag ng pamilya o makakapagtamasa ng masiglang pagreretiro. Sa pangkaraniwang halaga ng bahay na tatlo (3) ang silid-tulugan sa presiyo ng humigit-kumulang na $45,000 CAN o apat-na-po at limang libong ($45, 000) Canadian na dolyares, isa sa mga pinaka-akit-akit na katangian ng Ignace ay ang mababang halaga ng pabahay at bilang resulta, ay ang mas mataas kaysa pangkaraniwang pamantayan ng pamumuhay.

May marami pang mas malalaking dahilan upang magtayo ng tahanan sa Ignace. Itong tahimik ngunit masipag na bayan ay magaling ang pagkakahirang dahil sa kanyang laki, batay sa pagkakaroon nito ng ganap na saklaw ng mga serbisyong-bayan at ng mainam na pagkakaroon ng iba’t-ibang klase ng mga kainan, pangkalusugan at panlipunan na mga pasilidad, paaralan at iba pang mga paglilingkod . Karamihan sa mga tahanan ay nasa hakbang layo lamang magmula sa mga nakahihiling likas na mga pangkasayahang pagkakataon. Mababang bilang ng krimen at ang magiliw na kapaligiran ay magkatambal na gawin ang Ignace na pook na nagbibigay ng kasiyahan sa pangangailangang panlipunan, pangangalakal, pang-industriya at uri ng pamumuhay ng kanyang “diverse” o magkakaiba-ibang  mamamayan.


   Home  |  Sitemap  |  Contact Us  |  Feedback
Disclaimer & Copyright Notice. All rights Reserved. Corporation of the City of Thunder Bay ©