Skip Navigation
Grey Twitter Icon facebook-icon instagram_icon
canadian_flag
Mga Komunidad

Ang Bayan-bayanan o Munisipalidad ng Gillies

Ang buhay sa Munisipalidad ng Gillies ay nag-aalok ng abot-kaya at matimbang na pamumuhay ng probinsiya at kaluwagan ng malaking siyudad. Ito ay isang panlalawigan at parang silid-tulugan na matatagpuan ng kaka-unting tatlumpo’t limang (35) kilometrikong sandaling paglalakbay mula Thunder Bay – ang pangunahing sentro ng iba’t-ibang serbisyo ng Hilagang-Kanlurang Ontario. Sa Munisipalidad ng Gillies, ang mga mamamayan nito ay tumatamasa ng maraming kapakinabangan tulad ng likas na kapaligiran, mga estilo ng buhay na panglabas-bahay, mababait na kapitbahay at ito ay may kalapitan sa pampublikong pangangalakal, panlipunan at kalinangan ng Thunder Bay. Ang kasalukuyan naming mga mamamayan ay nagkaka-isa na ang bayan-bayanan ng Gillies ay isang kahanga-hangang pook na Pamuhayan, may mga Kasayahayan at Pagsulong.

PAMUHAYAN.
Tamasahin ang balanse at katiwasayan ng isang panlalawigang estilo ng buhay na hindi kailanganing isakripisyo ang mga kapakinabangan ng buhay-siyudad.

KASAYAHAN.
Taglamig (winter) o tag-init (summer) man, ang Bayan-bayanan ng Gillies ay nag-aalok ng paraan para sa panloob at panlabas-bahay na libangan, aliwan, kalinangan at marami pang iba.

PAGSULONG.
Magsimula o palagu-in ang matibay mong negosyo kalakip ang suporta ng isang maunlad na pamahalaang bayan.


   Home  |  Sitemap  |  Contact Us  |  Feedback
Disclaimer & Copyright Notice. All rights Reserved. Corporation of the City of Thunder Bay ©