Skip Navigation
Grey Twitter Icon facebook-icon instagram_icon
canadian_flag
Mga Komunidad

Ang Bayan-bayanan o Munisipalidad ng Ear Falls

Maligayang pagbati at tuloy po kayo sa Bayan-bayanan ng Ear Falls
Isang maunlad na komunidad na napapaligiran ng natural na ganda.

Ang bayan-bayanan ng Ear Falls, na kilalang Kabisera ng Bald Eagle o Kalbong Agila ng Kanlurang Amerika , ay napapaligiran  ng likas na ganda at kahangahanga at maaliwalas  na kapaligirang panlabas. Nakalagay sa tabi ng English River o Ilog-Ingles na nasa hilagang -gilid ng tanyag na Lac Seul o Nag-iisang  Lawa, naipagmamalaki ng   Ear Falls ang iilan lamang sa mga napakainam nitong  pangingisda, pangangaso at libangang-panlabas sa Canada.

Ang Ear Falls ay isang tamang-tamang himpilan kung saan mo magagalugad and Lac Seul at ang kasukalan ng Hilagang Kanlurang Ontario, maging sa pamamagitan ng paraw o banka, paglalakad, bisekleta o “snow mobile “ o niyebeng-pansasakyan. May mga sandaang kilometriko ang baybayin nito, na may kaakit-akit na mga tanawin mula sa mga mabuhangin na baybayin, mga pulo at liblib na look.  Sa lupang pang-loob naman nito ,ay makikita mo ang mga “camping grounds” o mga  lugar ng pagkakampingan at mga lakaring-daan sa gitna ng matatayog na mga palutsinang punongkahoy kung saan ang mga “bald eagles” at ibang hayop-gubat ay malagong namumuhay.

May populasyon na isang libo’t isang daan (1100), ang Ear Falls ay isang maliit na bayan subalit may malalaking ideya. Sa mga nagdaang taon,  ang pag-unlad ng Ear Falls ay mai-uugnay mo sa angking likas, pagkiling-magiliw na katangian para sa pamilya at industriyang pangturismo, kabilang na ang kanyang tuloy-tuloy na galing sa panghihikayat ng pagtayo ng mga bagong industriya, iba’t-ibang serbisyo at atraksyon. Bilang resulta, ang maunlad na bayan-bayanan na ito ay nagiging tanyag na pinupuntahan ng mga pamilya para manirahan, maghanapbuhay at maglibang.

Ano man ang hinahanap ninyo, ito may umo-usbong na bayan kung saan ka ay makakapagsimula ng negosyo, lubos na paligid para sa tahanan na nasa harap ng lawa, o ligtas na lugar na malilipatan ng iyong lumalaking pamilya, ang Ear Falls ay likas na primera klaseng lugar.

Kungs Saan sa Internet Matatagpuan ang Ear Falls: www.ear-falls.com


   Home  |  Sitemap  |  Contact Us  |  Feedback
Disclaimer & Copyright Notice. All rights Reserved. Corporation of the City of Thunder Bay ©