Skip Navigation
Grey Twitter Icon facebook-icon instagram_icon
canadian_flag
Mga Komunidad

Ang Lungsod ng Dryden

Ang Dryden ay kung saan ang kilu-kilong ganda ng Hilagang Kanlurang Ontario at bughaw na ilaw ng buhay-siyudad ay nagtatagpo. Ito ay isang mataginting na lungsod, na napapaligiran ng hindi patatalong kagandahan ng boreal na gubat, tubig-tabang na mga lawa at mga kahanga-hangang tanawin. Ito ay may mga bagay na alay para sa bawa’t isa – ang ganap na pinagsamang mga pagkakataon o oportunidad sa pagtatatag ng pamilya, magpasimula ng negosyo o pagtamasa ng mga kaligayahan ng pagreretiro. Ipinagmamalaki ng Dryden na isa ito sa mga bayan ng Hilagang-Kanlurang Ontario na may pinakamasiglang ekonomya.

Ang aming kaparangang lungsod ay nasa gitna ng Hilagang Amerika, na nasa hilaga lamang ng aming hanggahan sa Estados Unidos at may katulad na saklaw ng kasin-raming mariringal na siyudad ng Europa. Nakapuwesto sa pagitan ng Winnipeg at Thunder Bay, ang aming lungsod na may humigit-kumulang na walong libong (8,000) katao, ay marahil parang liblib subalit ito ay mararating mo sa pamamagitang ng lansangang-bayan at sasakyang panghimpapawid. Ang aming pambayang paliparan ay naghahandog ng araw-araw na panghimpapawid na paglalakbay na nag-uugnay sa amin sa mas malalaking punong-lungsod at sa ibayo ng mundo. Ang Dryden ay ang sentro ng iba’t-ibang serbisyo para sa tatlumpo’t-limang libong (35,000) katao sa rehiyon.
  • Ikaw ba ay masidhi na pawiin ang mga pagal at hapo ng iyong buhay sa araw-araw?
  • Ikaw ba ay naghahanap ng daan papunta sa pinakamagagaling na sistema ng edukasyon sa mundo”
  • Nais mo ba ng isang bayang ligtas para sa iyo at ng iyong pamilya?
  • Nais mo bang manirahan na kung saan ang lupa’t pabahay ay abot-kaya?
  • Nais mo bang maramdaman na ikaw ay kabahagi ng kalikasan?

Kung ang sagot mo ay oo sa alin man sa mga katanungang ito, samakatwid ang Dryden ay para sa iyo.

Samahan ninyo kami sa taong dalawang libo at sampu o 2010 kung kailan namin ipagdiriwang ang aming Sandaang Taong Anibersaryo. At samahan ninyo kami sa pangalawang mga sandaang taon.

Ito ay isang kahanga-hangang pook kung saan manirahan. Inaaanyayahan namin kayo na halina at magingkabahagi ng aming Kaparangang Lungsod.

Mga Hugpong   Home  |  Sitemap  |  Contact Us  |  Feedback
Disclaimer & Copyright Notice. All rights Reserved. Corporation of the City of Thunder Bay ©