Skip Navigation
Grey Twitter Icon facebook-icon instagram_icon
canadian_flag
Mga Komunidad

Bayan ng Fort Frances o Kuta ng Pranses

Tuloy po kayo sa Fort Frances
21st na Siglo ng Pagkakataon

May populasyon na 9,500, ang Fort Frances ay isang sentro ng panghukuman, panggamutan at pangangalakal ng Distrito ng Rainy River. Ang aming kalapit-bayan sa timog sa ibayo ng Rainy River, ay ang International Falls (Mga Talong Pandaig-digan), Minnesota, na may populasyon na walong libo (8,000). Sa silangang bahagi namin naman ay ang “Couchicing First Nation” (Mga Naunang Bansa ng Couchiching), na may isang libong (1,000) mamamayan.

Ang kinalalagyan ng bayan na nasa gilid ng Rainy River Lake ay nag-aalay ng “cottage lifestyle”  sa isang bayan na kompleto ang mga serbisyo. Pamamangka, “snowmobiling”, “cross-country skiing” at ang kilala sa buong mundo  ng kanyang galing sa palaisdaan ay makukuha mo sa aming mga pintuan lamang. Ang mga mamamayan at mga panauhin o turista ay nagtatamasa sa ganap na pinaunlad  na aplaya, daungan, dalampasigang bahagi, isang masiglang samahan ng sining at pasilidades panlibangan.

Ang lungsod, na minsan ay himpilan ng pagnenegosyo ng balahibo na hinango mula  sa iba’t-ibang klaseng  mga hayop , ay kasalukuyang tahanan ng “AbitiBowater (ikawalong pinamalaki sa mundo)  paper manufacturing plant” o malaking pagawaan ng mga material na papel mula sa kahoy. Ang kompanya ay may mahabang kasaysayan  ng kapakinabangan at tubong-kinita at kailan lamang ay namuhunan ng $85 milyones para sa bagong teknolohiya. Ang empleo sa bayan ay nakikita sa iba’t-ibang sektor: panggamutan o medikal na hanapbuhay, kahusayan sa iba’t-ibang bokasyon, pag-iinhenyero o pagmamakinista, pagtuturo, transportasyon at panlipunang paglilingkod.

Ang Fort Frances ay tahanan ng malawak na mapapagpilian ng pag-aaral o edukasyon. Ang kolehiyong pag-aaral ay makukuha sa lokal na institusyon o paaralan, o sa International Falls. Mga kurso pampamantasan o unibersidad ay inaaalok sa pamamagitan ng “distance education”,  na klase ng pag-aaral sa pamamagitan ng pagsusulatan o koreo at sa pamamagitan ng “virtual learning networks” kung saan ang mag-aaral at guro ay gumagamit  ng mga makabagong teknolohiya katulad ng “computer at internet“.

Mahigit sa 100,000 na turista ang dumadayo sa Fort Frances tuwing tag-init (summer). Ang papasok sa at palabas ng bayan  patungong Estados Unidos sa pamamagitan ng tinatawag na “no wait bridge” (kung saan di ka maghihintay ng  matagal  o pipila upang makatawid sa kabilang-ibayo) na papuntang Minnesota. Mayroong  araw-araw na paglalakbay sa eroplano na patungong Toronto, Winnipeg o sa Minneapolis na dadaan muna ng Thunder Bay.

Maipagmamalaki ng Fort Frances ang kanyang kasaysayan at ito ay umaasa ng maganda nitong kinabukasan. Ang aming bayan ay hindi lamang lugar  para pamuhayan at paghanapbuhayan. Ito ang lugar na gusto mong matatawag na tahanan, kung saan ang salitang  ‘kapitbahay’ ay mayroon pa ring  kahulugan na pinapahalagahan at maganda at ang pagmamadali sa oras at panahon ay isang bagay na hinding-hindi mo mararanasan. Mayroon kang panahon para magpahinga, panahon para lumakad papunta sa iyong pinapasokang trabaho, panahon para isama ang iyong mga anak sa pangingisda, panahon para makapagtanim ng halamanan at panahon  upang magkaroon ng buhay na malayong mas mabuti.

Inaanyayahan namin kayo na maging kabahagi ng aming bayan.
   Home  |  Sitemap  |  Contact Us  |  Feedback
Disclaimer & Copyright Notice. All rights Reserved. Corporation of the City of Thunder Bay ©