Skip Navigation
Grey Twitter Icon facebook-icon instagram_icon
canadian_flag
Mga Komunidad

Ang Munisipalidad ng Machin

Tuloy po kayo sa Bayan ng Machin
Kung saan ang Pamumuhay ay Maginhawa

Ang Munisipalidad ng Machin ay isang tahimik, kaakit-akit na pook na matatagpuan mo sa pusod ng Sunset Country (Lupain ng  Dapit-Hapon) ng Hilagang-Kanlurang Ontario sa Trans-Canada Highway. Ang Machin ay kilala dahil sa kanyang maginhawang pamumuhay, na pinupunan ng kanyang tiwasay na kaparangan na kanyang kinalalagyan. Sa Machin, matutuklasan mo ang hinahangaan  na paraiso ng kalikasan, kung saan ang mga residente ay nasisiyahan sa uri ng buhay na walang presyon sa gitna ng mga malilinis na mga lawa, ilog at berdeng kagubatan.

Ang Bayan ng Machin ay saklaw ang tatlong distrito na matatagpuan lahat sa Eagle Lake (Lawa ng Agila). Ang mga ito ay ang: Eagle River o Ilog ng Agila, Minnitaki at Vermillion Bay (Mga Look ng Minnitaki at Vermillion).

Isang malawak na mapagpipilian ng mga serbisyo at pasiladades panlibangan, kaginhawaan at aliwan ang ibinibigay sa 1,200 na mga mamamayan ng Machin kasama na dito ang pamimili o “shopping”, pasiladades para libangan at aliwaan , malaking bahay-pagamutan at isang Panlalawigang Liwasang-Bayan.

Turismo, panggugubat at pagmimina ay ang mga pinakamahalagang industriya na nagtataguyod sa mga distrito sa pook na ito at ilang bilang ng lugar bakasyonan, hotel at mga negosyo ng pagbibigay ng iba’t-ibang klase ng paglilingkod ay nakakalat sa loob ng buong bayan.

Kung ikaw ay naghahanap ng mas tahimik na takbo ng buhay sa labas na malawak na pook, ang Machin ay isang mapayapang lugar kung saan ka makakapagbakasyon at magpahinga.
   Home  |  Sitemap  |  Contact Us  |  Feedback
Disclaimer & Copyright Notice. All rights Reserved. Corporation of the City of Thunder Bay ©