Skip Navigation
Grey Twitter Icon facebook-icon instagram_icon
canadian_flag
Mga Komunidad

Ang Munisipalidad ng Greenstone 0 Batong-Luntian

Tuloy po kayo sa Munisipalidad ng Greenstone

Beardmore, Caramat, Geraldton, Jellicoe, Longlac, Macdiarmid,
Nakina, Orient Bay

Ang Diwa ng Hilaga

Ang Greenstone ay isang munisipalidad na may malaking populasyon na may iba’t-ibang kalinangan at mga baya’t bansang pinanggalingan ay matatagpuan humigit-kumulang na 290 kilometriko sa kanlurang-silangan ng Thunder Bay.Suklob ng   municipalidad ang 220 kilometriko  kahabaan ng Trans-Canada Highway 11 at sakop nito ang walong komunidades  at pitong Mga Naunang Bansa na may mga pinagsamang  populasyon ng mahigit na 7,000 na katao.

Ang mga komunidades na sakop ng Munisipalidad ng Greenstone ay katangi-tangi : ito ay magkaka-iba’t-iba ngunit magkakatulad. Ito ay ang : Beardmore, Caramat, Geraldton, Jellicoe, Longlac, Macdiarmid, Nakina at Orient Bay. Bawat isa sa mga walong komunidades na ito ay may mga walang katulad na kasaysayan at dala ng bawat isa sa mga ito ang kani-kanilang sariling  katangian sa pang-araw-araw na pamumuhay sa bayan nila.

Ang mga komunidades ng Greenstone ay kabahagi ang likas na tanawin na kilala sa kanyang mga lawang dalisay , malilinis na mga ilog, boreal na mga gubat at ang mabagsik at liku-likong Canadian Shield. May mga sarisaring klase ng mga komunidades at kapaligiran, na maiaalok, ang Greenstone ay nagbibigay ng mga mapagpipiliang uri ng buhay pangkalusugan at panlabas. Malaking bilang ng mga panauhin taon-taon ay naaakit din sa mga mapaglilibangang bagay at sa mga maginhawa at malaya ng panahon na kadalasan ay walang ginagawa  kundi ang magpahinga at maglibang lamang.

Ikinakasiya ng mga mamamayan ng Bayan ng  Greenstone ang napakagaling nitong panggamutan at panlipunan na pamamahala kalakip na dito ang  mga pagkakataon para  sa  primera-klaseng edukasyon at pangangalakal, at  ang lahat na ito ay sa loob ng tatlong oras lamang na paglalakbay patungo sa sentro ng bayan. Idagdag mo pa ang mga naitatag na mga  libangan at ang praktikal na pamamaraan sa sambayanang pag-unlad at makikita mo ang pampublikong karanasan na nagpapaliwanag kung ano ang totoong  diwa ng hilaga.

Ikaw man ay naghahanap ng mapapaglikhaan ng iyong bagong tahanan sa maliit na nayon sa parang o sa mas masiglang  bayan na ang pangkabuhayan ay pangangalakal , mayroon  kang lugar o puwesto sa Munisipalidad ng Greenstone.

Dagdagan ang iyong kaalaman tungkol sa pamumuhay, paghahanapbuhay, pangangalakal at paglilibang sa  Greenstone.

Dalawin ang Dulugang Pambayan ng Greenstone sa internet: www.greenstone.ca
   Home  |  Sitemap  |  Contact Us  |  Feedback
Disclaimer & Copyright Notice. All rights Reserved. Corporation of the City of Thunder Bay ©