Skip Navigation
Grey Twitter Icon facebook-icon instagram_icon
canadian_flag
Mga Komunidad

Ang Lungsod ng Thunder Bay

Tuloy po kayo sa Thunder Bay, Ontario

Likas na Nakakalamang

Tamasahin ang pinakamagaling sa  lahat ng  sanlibutan.

Ang Thunder Bay ay isang lungsod na tumatamasa sa lahat ng galing sa  maaaring maibigay ng sanlibutan. Ito ang kabisera ng Hilagang-kanlurang Ontario at nag-aalay ng lahat ng kaginhawaan na maari mong asahan sa isang malaking lungsod ngunit walang apurahan, pagmamadali, ingay at karumihan ng pamumuhay ng isang malaking lungsod.

Matatagpuan sa baybayin ng Lawang Superior na may mga tanawin ng maalamat na “Sleeping Giant” o Natutulog na Higante, ang Thunder Bay ay isang napakagandang lungsod na nasa aplaya at ipinagsama nito ang kapwa matahimik , likas na kapaligiran kalakip ang masiglang  pook ng isang makabagong lungsod, na lumilikha nito bilang isa sa mga lugar na may pagkakaiba-iba kung saan ikaw ay makakapamuhay, matuto, magtrabaho, mangalakal at, makapaglaro’t makapaglibang.

Ang mga mamamayan ng Thunder Bay ay nakikinabang mula sa bukod-tanging uri ng buhay. Ang lungsod ay nag-aalay ng abot-kayang pabahay, ligtas na kapitbahayan at kapaligiran, mataas na antas ng pagtuturo, mapanglikhang pamamahala ng kalusugan, lumalagong pagkakataon sa pag-eempleyo, masiglang pook at tagpuan ng kalinangan at marangyang mapaglilibangang panlabas sa isang malinis at luntiang kapaligiran.

Isang lungsod na may pagkakaiba-iba at nakatutuwang mga luktasin, ang Thunder Bay ay isang lugar kung saan ang kapwa nakaraan at kinabukasan at ang pangkaraniwan at hindi inaaasahan, ay nagtatagpo. Kaya, kung ano mang uri ng buhay ang iyong hinahanap, matatagpuan mo dito mismo sa Lungsod ng Thunder Bay. Nasa sa amin ang pinakamagagaling sa buong mundo.
   Home  |  Sitemap  |  Contact Us  |  Feedback
Disclaimer & Copyright Notice. All rights Reserved. Corporation of the City of Thunder Bay ©