Skip Navigation
Grey Twitter Icon facebook-icon instagram_icon
canadian_flag
Mga Komunidad

Ang Lungsod ng Kenora

Tuloy po kayo sa Kenora, Ontario

Isang Likas na Kaakit-akit

Ang Kenora ay ang pangalawa na pinakamalaking lungsod sa Hilagang-Kanlurang Ontario at ito ay ipinagdiwang o kilala na isa sa mga pinakamagandang lugar na panirahan sa Canada ng Canadian Business Magazine (Ang Magasin ng Pagnenegosyo sa Canada). Pinili ng magasin ang Kenora dahil ito ay kalugod-lugod na lugar na paninirahan dahil sa kanyang walang katapusang  mga araw na punong-puno ng sikat nito, ang kanyang pagiging ligtas, ang kanyang pagiging abot-kaya, “cottage lifestyle” o ang uri ng paninirahan sa maliit na bahay-bakasyonan na nasa kabukiran o tabi ng lawa o dagat at, siyempre, dahil sa kanyang mahiwagang likas na kagandahan.

Matatagpuan sa hilagang baybayin ng kilalang-kilalang Lake of the woods, na isa sa mga pinakamalaking tubig-tabang na lawa sa Canada, ang Kenora ay nakapuwesto sa kanlurang panulukan ng Hilagang-Kanlurang Ontario. Ito ay 50 kilometro lamang ang layo mula sa hangganan ng Manitoba at madaling dalawang oras lamang na paglalakbay mula Winnipeg- isang makulay na lungsod na may pandaigdigang paliparang panghimpapawid at may populasyon na 750,000 na mula sa iba’t-ibang klase ng kalinangan at bansang sinilangan o pinanggalingan.

Ang tubig at ang mga isla ay nasa kalagitnaan ng  lungsod na  ito. Alam ng mga tao dito  na ang buhay ay mas mabuti malapit sa lawa at ang lungsod ay nagbibigay ng tamang-tamang himpilan para sa pagsasaya sa katapusan ng linggo (Sabado at Linggo) at mga nakakatuwang kasiglahan pagbakasyon sa Lake of the Woods. Ang kanyang 15,000 na mga residente ay may daanan papunta sa 65,000 na milya ng  baybayin nito at sa 10,000 na mga isla. Ang napakagandang baybayin, mga mabuhangin na mga maliliit na look at mga islang puno ng kagubatan ay mga bahagi na ng pang-araw-araw na buhay ng mga pamilya na dito nakatira  at ito ay nagbibigay ng nakakatakam na bakasyon at pahingahan para sa mga tao mula sa buong Canada at ibayo ng Estados Unidos.

May maraming mga paraan upang maranasan at mamuhay sa lugar ng Kenora, isang bagay na para sa lahat ng edad, may gusto o lasa at perang nakalaang-gugulin para sa bagay na ganito. Ang lungsod ay nagbibigay ng maraming kailanganing pantahanan, pagtuturo at pangangalakal ng paglilingkod at ang kabayanang bahagi ng lungsod ay punong-puno ng kasiglahan katulad ng mga pang-aplayang aktibidades, pagkain sa mga maiinam na mga bahay-kainan, libangan at katuwaan at, maraming mapagpilian sa shopping o pamimili, gayun din naman ang mga gawang sining at mga bagay-bagay na gawa mula sa kagalingan ng mga lokal na residente, mga pamilihan at klase-klaseng pagdiriwang.

Ang Kenora ay isa sa mga iilang lugar sa Canada na matagumpay ang pagkakasama-sama  ng iba’t-ibang klaseng katutubong-kalinangan at pamumuhay sa isang maliit na lungsod na may maringal  na likas na kapaligiran. Ito ay isang maipagmamalaking lungsod kung saan ang kapwa mga palagiang mga residente at mga panauhin o turista  na nagmula pa  sa lahat ng bahagi  ng mundo ay gumagawa ng kani-kanilang sariling mga tahanan  sa mga aplaya ng Kenora  sa buong taon. Sa ano mang paraan ng piliing maranasan ang Kenora, magugustuhan mo na tumira sa kanyang kagandahan ng paulit-ulit.


   Home  |  Sitemap  |  Contact Us  |  Feedback
Disclaimer & Copyright Notice. All rights Reserved. Corporation of the City of Thunder Bay ©