Skip Navigation
Grey Twitter Icon facebook-icon instagram_icon
canadian_flag
Mga Komunidad

Ang Bayan ng Oliver Paipoonge

Tuloy po kayo sa Oliver Paipoonge

Ang mga bayan ng  Oliver at Paipoonge ay pinag-isa noong 1998 upang gawing Munisipalidad ng Oilver Paipoonge. Ang bagong bayan  na ito ay  may tangang sukat na 350 kuwadradong kilometriko at ang kasalukuyan na pangalawang pinakamalaking bayan sa Hilagang-kanlurang Ontario. Binabaybay nito ang Lungsod ng Thunder Bay sa kanluran  at ang mga malalayong munisipalidad ng Neebing, O’Connor, Conmee at Kaministiquia sa silangan. Sinasakupan ng Oliver Paipoonge ang pook na mainam ang pagkakabalangkas para pantahanan, pansakahan, pang-industriya at pampublikong  lupain. Sakop ng  kapaligiran nito ay mga  bulubundukin na mga pook, lawa, ilog, gubat at mga hinawan na bukirin na 30 minutong lakbay lamang patungo sa lungsod.

Ang malaking sambayanang sukat at lapit nito sa sentro ng  mas malaking lungsod ay nag-aalay sa mga 5,000 mamamayan ng Oliver Paipoonge ng mataas na kalidad ng pamumuhay at ang mga pinakamagaling ng kapwa paligid-lunsod at panlalawigang pamumuhay. Ang buwis pang-ari-arian at ang  antas ng krimen dito ay mas mababa  kung ihahambing mo sa sentrong pook ng mga  paligid-lunsod. Ang kalidad at ang sari-saring klase ng mga pambayang paglilingkod ay mas  mataas kaysa sa mga pangkabukirang pook na maliliit at kakaunti ang mga tao.

Sa loob ng hangganan ng Oliver Paipoonge at madaling marating mula sa Trans Canada Highway ay mga tatlong nayon ng Rosslyn, Murillo at Mga Talon ng Kakabeka. Ang mga ito ay nagbibigay ng kalagitnaang bahaging pangkabuhayan at panlipunan at nag-aalay sa mga residente nito ng madaling  daanan para sa pang-araw-araw na pamimili at serbisyong pangangalakal. Sa pagitan ng mga nayong ito ay makikita mo ang mga mas malalaking pantahanan ari-arian, mga pook na pang-industriya at iba pang mga pook na mas maliliit ang populasyon kung saan mo matatagpuan ang ilang bilang ng mga mapupuntahang nag-gagandahang lugar ng bayan.

Ang Oliver Paipoonge ay nahahati ng Ilog Kaministiquia at ito ay tahanan  ng isa sa mga pinakamagandang likas na tanawin sa Canada-ang Mga Talon ng Kakabeka at “Kakabeka Falls Provincial Park” o  ang  Panlalawigang Liwasan ng Mga Talon ng Kakabeka, Sa kasaysayan nito, ang  kakabeka Falls ay isang bayan ng pagsasakahan. Ito ay malinaw na makikita mo pa rin sa lugar ang mga sari-saring klase ng  baka, gatas, butil at libangang-pansakahan. Ang pagsasaka mismo ay naging tanyag na pang-akit at, salamat sa mga pagsisikap ng ilang bilang na mga bukirin na bukas sa publiko kung saan ang sino man ay makakapitas o makakapamili ng kanya-kanyang sarili ng iba’t-ibang ani o bunga at panapanahong aktibidades na may kinalaman sa pagsasaka.

Bakit di ninyo pag-nilay-nilayang lumipat sa Oliver Paipoonge?

http://oliverpaipoonge.sencia.ca/
   Home  |  Sitemap  |  Contact Us  |  Feedback
Disclaimer & Copyright Notice. All rights Reserved. Corporation of the City of Thunder Bay ©