Skip Navigation
Grey Twitter Icon facebook-icon instagram_icon
canadian_flag
Mga Komunidad

Ang Bayan ng Marathon

Tuloy po kayo sa Bayan ng Marathon

Isang Kahanga-hangang Lugar Kung Saan ka Makakapanimula ng Iyong  Buhay,  Karera o Negosyo

Ang Marathon ay isang masiglang bayan na nag-aalok ng kakaibang kalidad ng pamumuhay na walang kasintulad.  Matatagpuan sa “Peninsula Harbour of Lake Superior” o Puwerto ng Halos-Pulo ng Lawang Superior, ang Marathon ay isang pusod ng kasiglahan na makikita mo sa pagitan ng Thunder Bay at Sault Ste.Marie (na ang Filipinong palatinigan o pagkabigkas ay ‘Sow Seynt Mari’). Napapaligiran ng mga  gubat na “boreal”, ang Marathon  ay tahanan  ng apat na libo (4,000) na mamamayan. Ang aming mga residente ay nakakapagtamasa ng lubos na saklaw ng panggamutan o medical, pagtuturo at libangang serbisyong-bayan, na nagkakaloob ng masaganang pamumuhay.

Ang Marathon ay isang bayan na may masiglang industriya o kapamuhayan, na tinutustusan ng “Hemlo Gold Mines” o Pagmimina ng Ginto ng Hemlo at ng mga maliliit, katamtaman at malalaking negosyo. Ang Bayan ng Marathon ay may dagliang daanan patungo sa iba’t-ibang lunsurang-bayan dahil sa mahusay na kinalalagyan nito sa “Trans-Canada Highway”, na nag-uugnay  mula silangan hanggang kanluran ng Canada. Ang mga hanggahang-tawiran  ng Estados Unidos o Amerika at Sault Ste. Marie, Ontario na nasa  bandang silangan at ng “Pigeon River” o Ilog ng Kalapati sa Ontario na nasa bandang kanluran ay  mga maiikling biyahe rin lang ang mga layo.
   Home  |  Sitemap  |  Contact Us  |  Feedback
Disclaimer & Copyright Notice. All rights Reserved. Corporation of the City of Thunder Bay ©