Skip Navigation
Grey Twitter Icon facebook-icon instagram_icon
canadian_flag
Mga Komunidad

Ang Bayan-bayanan ng White River o Ilog na Puti

Tuloy po kayo sa Bayan-bayanan ng White River

Tuklasin ang ganda ng White River

Ang Bayan-bayanan ng White River ay pinamagaling na kilala bilang bayan pinanganakan ng kilala sa buong mundo na kakaibang nilikhang si Winnie the Pooh, ang batang oso na naging inspirasyon ng may-akdang si A.A.Milne.

Ang White River ay  matatagpuan mo sa kalagitnaan ng napakagandang tanawin na may mga mayabong “boreal” na gubat, tubig-tabang na mga lawa at likas na mga hayop-gubat. Matatagpuan sa “Highway 17” o Lansangang-Bayan Bilang 17 ng  Trans-Canada Highway at kalahating-daan sa pagitan ng Thunder Bay at Sault Ste.Marie; itong bayan ng Hilagang Ontario ay nag-uugnay sa Central Canada o Gitnang Canada sa “Prairie Provinces” (o Ang Mga Lalawigan ng mga  Madamong Kapatagan) at ng “British Columbia”

Ang White River ay umaakit sa maraming tao mula  sa ibayo ng Hilagang Amerika na ibig makaranas ng likas na kagandahan ng Hilagang-Kanlurang Ontario. Ang mga mamamayan dito ay nagpapakasaya sa paglangoy-langoy  sa mga lawa at ilog, pamamangka, pangingisda at pangangaso sa mga buwan ng tag-init (summer) hanggang sa “snowmobiling, cross-country skiing at snowshoeing” sa panahon ng tag-lamig (winter).

May populasyon na isang libo (1000), Ang White River ay isang maliit ngumit umuunlad na bayan. Dahil sa kanyang kinalalagyan na nasa isa sa mga pangunahing lansangang- bayan ng Canada, mga bagong kapamuhayan, serbisyo o paglilingkod at ang mga tao ay tumitigil dito, at kadalasan ay ginagawang permanenteng tirahan ang White River, kung saan ang pagtatatag ng pamilya, pagnenegosyo at pagkakalugod sa aming kagilagilalas na kabukiran na  nagiging isang likas na kinagawian ng buhay.

Ang Bayan-bayanan ng White River ay ikinalulugod ang pagbibigay ng  aming Balangkas ng Aming Bayan sa internet para inyong kaginhawahan.  Inyong mapupuna na ang White River ay may malaki na bilang ng mga serbisyo o paglilingkod at pasilidades panglibangan at pang-aliwan para sa kaluwagan ng buhay, may napakagaling na potensyal para sa lalong malayong pag-unlad. Ang White River ay isang kahanga-hangang  lugar para magtatag ng iyong pamilya, na makisali sa masiglang uri ng buhay sa labas ng bahay, at lumikha ng mga oportunidad sa pangangalakal.

Matutuwa kami na kayo ay padalhan ng pakete ng impormasyon tungkol sa aming bayan at mga serbisyo o paglilingkod. Kung gusto ninyong makipag-usap kanino man sa amin dito sa White River tungkol sa partikular na bagay, maaaring makipag-ugnay lang po kayo sa amin.   Home  |  Sitemap  |  Contact Us  |  Feedback
Disclaimer & Copyright Notice. All rights Reserved. Corporation of the City of Thunder Bay ©