Skip Navigation
Grey Twitter Icon facebook-icon instagram_icon
canadian_flag
Mga Komunidad

Ang Bayan-bayanan ng O’Connor

Tuloy po kayo sa Bayan-bayanan ng O’Connor

Pamumuhay sa Kabukiran sa Pinakamahusay  Nitong Paraan

Ang O’ Connor ay isang magiliw  na pambahayang bayan na humigit kumulang sa tatlumpong minuto na paglalakbay sa  kanluran ng Lungsod ng Thunder Bay. Ang maliit na bayan na ito ay halos 110 na kuwadrado kilometriko sa sukat at tahanan ng populasyon lamang ng 720  katao. Ang magagandang lupaing-gubat, paikot-ikot na sapa at maburol na mga kalupaan ay nag-aalay ng mga kagigilalas na tanawin at walang hangganan na pagkakataon para malibang sa kalikasan. Maliliit na magsasaka ng bakahan at mga mamamayan na kinagigiliwang libangan ang pagsasaka ang mga nagpapalakad ng pook at maraming mamamayan dito ay nag-aalaga ng mga kabayo, na nagdadagdag ng kasiyahan ng buhay-bukid sa kaakit-akit na likas na mga tanawin. Noong kauna-unahan, sa mga naunang taon ng 1900, ang O’Connor ay pinaninirahanan  ng  mga magsasaka at magtotroso. Walang malalaking pabrika o industriya ang kasalukuyang pinapatakbo sa lugar, kung kaya naman ang mga residente dito ay nakikinabang sa malinis na hangin, lupain at tubig. Ang paghahalinhinan o pagpapatakbo ng mga sasakyan ay karamihan pang-residente lamang , kung kaya ang mga lansangan  ay ligtas at tahimik. Ang pampook-pangrisedente ay nangangasiwa ng lawak ng mga lote na ang pinakamaliit ay mahigit kaunti ng dalawampung metro kuwadrado, na tinitiyak ang pribadong pamumuhay ng mga mamamayang nagmamay-ari ng mga bahay sa pook. Ilang bilang ng maliliit na negosyo ang pinapatakbo sa bayan , na ang karamihan ay naglilingkod sa pangangailangan ng mga residente ng lugar. Ang karamihan ng mga taong-bayan nito ay naghahanap-buhay sa kalapit na Lungsod ng Thunder Bay at umuuwi sa kanilang mga bahay na may kapayapaan at katahimikan ng panlalawigang-buhay. Ang O’Connor ay naghahandog sa mga pamilya ng pagkakataon na palakihin ang kanilang mga anak sa mabuti,  at panlabas na klase ng buhay, kabilang na dito ang ligtas na kapaligiran na may pinakababang bilang ng krimen sa rehiyon.

Makipag-ugnay sa Tanggapan ng Munisipyo:

RR # 1
Kakabeka Falls, ON
P0T 1W0
Sa pamamagitan ng telepono: (807) 476-1451
Sa pamamagitan ng elektronikong koreo: twpoconn@tbaytel.net
Dalawin kami sa internet: www.oconnortownship.ca
   Home  |  Sitemap  |  Contact Us  |  Feedback
Disclaimer & Copyright Notice. All rights Reserved. Corporation of the City of Thunder Bay ©