Skip Navigation
Grey Twitter Icon facebook-icon instagram_icon
canadian_flag
Mga Komunidad

Ang Bayan-bayanan ng Nipigon

Tuloy po kayo sa Nipigon, Ontario

Mga Krus na Daan ng Canada Patungo sa Lupain at Lawa

Ang Nipigon ay isang bayan-bayanan na matatagpuan mo sa likas na mga krus na daan ng Canada at ang   sentro ng pamamahala ng “Lake Superior National Maritime Conservation Area’ o ng Pook Pambansa ng Pangangalagang Pandagat ng Lawang Superior-ang pinakamalaking iniingatang pook na tubig-tabang sa buong mundo.

Nag-iisang bayan na may ganap na serbisyo para isang-daang kilometriko sa alin mang direksiyo, ang  Nipigon ay likas na krus na daan at pook patungo sa maraming lawa, tanawin at mga bagay–bagay na nakakatawag-pansin. Ilan sa mga kahanga-hangang tubig-tabang na pangingisda sa panahon ng tagsibol (spring) ay nagsisimula sa mga lawa at ilog  ng Nipigon. Ito ang tahanan ng “World-Record Brook Trout” o ang   Kilala o Nakatala sa Buong Mundo na Tubig-tabang na Batis-Isda,kasin-katulad ng  Salmon.

Matatagpuan sa pagitan ng malawak na mga tubig-tabang ng Lawang Superior , Lawang Nipigon at ng Ilog-Nipigon, ang tubig  dito ay ang pinakakilalang-kilala na bagay ng Nipigon ngunit iyan lang ang simula. Binabaybayan ng mga lawa at ilog nito ng mga gubat na “boreal", mga liwasang-lupain at liko-likong baybay-dagat na nagbibigay ng likas na kapaligiran para sa masiglang lokal na bayan.

Ang Nipigon  ay halos-lahat lugar-panlalawigan at isang bayan na gumagamit hanggang sa pinakaposibleng kaparaanan  ng likas nitong kayamanan. Ang mga industriya na nakabatay sa likas na yaman  ay umuunlad dito na may natatanging lakas sa turismong pang-apat na panahon, teknolohiyang pampaligiran, panggugubat at pangingisda. May dalawang tulay sa kabilang ibayo ng Ilog Nipigon na nagbibigay sa pangunahing daan sa silangang-kanluran at mga riles na nagdudugtong para sa mga kaparaanan ng panlululan ng Canada kasama ang “Trans-Canada Highway.”

Ang sadyang kinaroroonang lugar at panlululang  pagkaka-ayos ay naghahandog ng maraming  kapakinabangan para sa mga mamamayan, kalakal at panauhin at turista. Magagaling na mga paaralan, pangkalusugan at panlipunang pamamahala, kalinangan at abot-kayang pabahay,  ang lahat ng mga  ito ay nagdadagdag sa namumukod na kapaligiran ng pook at ito ay lumilikha ng uri ng buhay na walang katulad.
   Home  |  Sitemap  |  Contact Us  |  Feedback
Disclaimer & Copyright Notice. All rights Reserved. Corporation of the City of Thunder Bay ©