Skip Navigation
Mga Komunidad
Nasaan Kami sa Hilagang-Kanlurang Bahagi ng Ontario |
A globe with a target locating Northwestern Ontario.
Galerya o Tanghalan ng mga Larawan |
Thumbnail of NWO in the Fall for Photo Gallery

Mga Kaagarang Impormasyon |
Ang Ontario ay may dalawang daan at limampung libo o 250,000 na lawa na bumubuo ng humigit kumulang ng ikatlong (1/3) bahagi ng tubig-tabang ng mundo.