Skip Navigation
Grey Twitter Icon facebook-icon instagram_icon
canadian_flag
Bago Ka Dumating

Bago Ka Dumating

Paghahanda ng paglipat sa ibang bansa ay mga nakatutuwang sandali. Bago mo lisanin ang iyong bayang sinilangan, maraming mga bagong bagay-bagay na dapat matutunan at gawin upang maging maginhawa ang paninibagong buhay mo sa Canada.

Bago ka dumating, mahalaga na alam mo kung anong mga papeles ang dapat mong dalhin, kung  ano ang mga dapat mong asahan sa  mga unang araw at linggo mo sa Hilagang-Kanlurang Ontario, kung papaano mo hawakan o gastusin ang iyong pera, kung papaano ka humanap ng matitirhan, at marami pang iba.

Habang ikaw ay naghahanda sa iyong paglipat, kailangang pagsanayin mo na ang sarili kung ano ang mga dapat mong asahan tungkol sa buhay-buhay sa Hilagang-Kanlurang Ontario. Maglaan ng panahon na pag-aralan mo ang mga nakapaloob sa Dulugang ito ng mga Impormasyon tungkol sa pang-araw-araw na buhay, ang umiiral na gastusin upang mabuhay sa bawat araw, kalinangan, at maraming-maraming bagay pa na dapat mong alamin bago ka dumating.

Sa bahaging ito ng Dulugang  Pang-Imigrasyon ng Hilagang-Kanlurang Ontario, matatagpuan mo ang mga impormasyon tungkol sa:

  • Mga pakinabang ng paninirahan sa Hilagang-Kanlurang Ontario
  • Mga dapat gawin bago lumipat sa Canada
  • Mga importanteng papeles na dadalhin sa Canada
  • Paghahanda ng paghahanapbuhay sa Canada
  • Mga kurso at pagsusulit sa Wikang Ingles sa internet
  • Paglalakbay sa Hilagang Kanlurang Ontario

Bisitahin ang aming Talaan ng Mga Importanteng Bagay  Bago Dumating o Before You Arrive Checklist para alam mo ang mga dapat gawin bago ka dumating sa Canada at Hilagang-Kanlurang Ontario
   Home  |  Sitemap  |  Contact Us  |  Feedback
Disclaimer & Copyright Notice. All rights Reserved. Corporation of the City of Thunder Bay ©