Skip Navigation
Grey Twitter Icon facebook-icon instagram_icon
canadian_flag
Pagdating Mo
Pagkatapos mong dumating sa isang bagong komunidad, ang proseso ng paninirahan ay maaaring nakakalula. Maraming mga bagay na maaaring gawin; mula sa paghahanap ng bahay at pag-aaplay sa Canadian na pagkakakilanlan, sa pagkakaroon ng trabaho at pagrerehistro ng iyong mga anak sa paaralan. 


Itong seksyon ng Northwestern Ontario Immigration Portal ay nagbibigay ng mga kapaki-pakinabang na mga tip at mapagkukunan upang tulungan ang mga bagong dating na manirahan at maging bahagi sa kanilang bagong buhay sa Northwestern Ontario. Maaari mo ding mahanap ang impormasyon tungkol sa mahahalagang mga serbisyong pansuporta na maring makatulong sa iyo na maramdaman na nasa sariling bayan sa loob ng iyong mga unang ilang linggo.


Maghanap ng higit pang impormasyon tungkol sa:


Basahin ang aming  After You Arrive Checklist (Listahan ng Gawain Pagkatapos mong Dumating) upang gabayan ka sa mga mahahalagang bagay na dapat mong gawin pagkatapos mong dumating sa Northwestern Ontario.

Useful links:

   Home  |  Sitemap  |  Contact Us  |  FeedbackDisclaimer & Copyright Notice. All rights Reserved. Corporation of the City of Thunder Bay ©