Skip Navigation
Grey Twitter Icon facebook-icon instagram_icon
canadian_flag
About Us Banner

Makipag-ugnayan sa Amin

Salamat po sa pagbisita ninyo sa Dulugan Pang-Imigrasyon ng Hilagang Kanlurang Ontario. Inaasahan namin na nakapagbigay kami ng kailangan ninyong impormasyon sa pagpili ninyo nag Hilagang-Kanlurang Ontario bilang inyong pook-tahanan sa hinaharap.

 

PANGKALAHATANG IMPORMASYON
Kung nais po ninyo ng karagdagang impormasyon tungkol sa paglipat sa Hilagang-Kanlurang Ontario o tungkol sa Berandang ito ng kaaalaman, makipaugnayan sa:

Thunder Bay Multicultural Association
17 North Court Street
Thunder Bay, ON
Canada
P7A 4T4

Telepono: 1 (807) 345-0551
Fax: 1 (807) 345-0173
Elekronikong Koreol: info@tbma.ca


IMPORMASYON TUNGKOL SA PANGANGALAKAL
Kung nais po ninyo ng karagdagang impormasyon kung papaano magsimula o magpalago ng negosyo sa Hilagang-Kanlurang Ontario, makipag-ugnayan sa:


Komisyon sa Pagsulong ng Pambayanang Pangkabuhayan ng Siyudad ng Thunder Bay o “Thunder Bay Community Economic Development o CEDC”:

Thunder Bay Community Economic Development Commission (CEDC):
Office Location:   
P.O. Box 800
Suite 201
34 Cumberland Street North
Thunder Bay, ON
Canada 
P7C 5K4

Telepono: 1-800-668-9360
Fax: 1 (807) 623-3962
Elekronikong Koreo: develop@thunderbay.ca


PAMBAYANG IMPORMASYON
Kung nais po ninyo ng karagdagang impormasyon tungkol sa alin man sa mga bayan-bayanan, bayan at lungsod ng Hilagang Kanlurang Ontario, paki-lagitik ang Communities na butong-bilog sa itaas ng pahinang ito at piliin ang lungsod , bayan, o bayan-bayanan na inyong gusto.


ANO SA PALAGAY NINYO SA DULUGANG ITO NG MGA IMPORMASYON?
Kung nais po ninyong magbigay ng inyong mga kuro-kuro tungkol sa Dulugang Pang-Imigrasyon ng Hilagang- Kanlurang Ontario, paki-lagitik ang butong-bilog na Feedback.


MGA TEKNIKAL NA SULIRANIN O ISYU
Kung may napansin po kayong diperensya sa aming kinalalagyang tahanang-elektroniko sa internet o website o kaya may mga isyung teknikal na gustong ninyong itanong, makipag-ugnayan lang po sa Webmaster.

   Home  |  Sitemap  |  Contact Us  |  Feedback
Disclaimer & Copyright Notice. All rights Reserved. Corporation of the City of Thunder Bay ©